Bruxite skuffstål

Hardt arbeid har et navn: Bruxite

Olofsfors skjærstål og sliteribber kalles Bruxite. Bruxite er laget av samme velprøvde høyfaste borlegerte stål som Olofsfors har laget skuffestål av i flere tiår.

Bruxite er hardt og sterkt tvers igjennom. Stålet har svært gode sveise egenskaper, ennå opp til 70 mm og klarer de høye toleransekravene som stilles bla av moderne robot sveising. Dette er oppnådd gjennom en balansert legering, en høy renhet av stålet og en optimalisert prosess ved herding. All forming av Bruxite skjærstål, sliteribber og skuffefront skjer i uherdet tilstand som gir optimal hardhet og styrke tvers igjennom.

Bruxite skjærstål og sliteribber er tilgjengelig i flere standsard profiler og deimensjoner av graveskuffer, hjullasterskuffer, dumperhengere og andre maskiner og utstyr.

Basskjær og sparstålene som Olfofsfors tilbyr, produserere etter nøyaktiv samme prosess, noe som sikrer optimal slitestyre og ytelse.

Bruxite rett skjærstål er tilgjengelig i et stort antall dimensjoner fra 12 til 70 mm.
Bruxite XT er et eget stål innen Bruxitefamilein, utviklet for å klare de ekstremt tøffe kravene som stilles for skuffefronter i tykkelsen 50 mm eller tykkere.

Bruxite XT har meget gode sveiseegenskaper. Er hardere og mer slitesterk enn 400 Brinell stål og har bedre sprekkmotstand og slagfasthet enn 500 Brinell stål.

Bruxite profilstål er tilgjengelig i 5 forskjellige størrelser. profilstål kan med fordel brukes som påsveiset sparstål på skuffer til både hjullaster og gravemaskin.
Som sparstål beskytter profilstålet både frem- og undersiden av skjærstålet.

Andre bruksområder er sidebeskyttelse på skuffer, skjærbeskyttelse mellom tennene på nye skuffer og som reparasjons beskyttelse mellom tenner.

Bruxite rundstål brukes i dyrknings-/sorteringsskuffer med tverrgående rundstål. Stålets høye hardhet og styrke, øker dyrknings-/sorteringsskuffens styrke og slitetid betydelig smmenlignet med mykere konstruksjonsstål.

Bruxite 500 kamprofilen er tilgjengelig i syv ulike profiler. Opprinnelig ble kamprofilen brukt som reperasjonsstål til bullsoserbelter. Fremdeles er det dette den si størst grad brukes til. Men i dag brukes kamprofilen i en rekke annet utstyr, som f.eks tippgaller.

Olofsfors sliteribber i Bruxite er tilgjengelig fra lager i flere dimensjoner i tykkelser fra 10 til 30 mm.

Sliteribbene kan brukes som beskyttelse mot slitasje i mange applikasjoner. I skuffer er det vanligste.

Slitestål i Brucite og Bruxite XT holder en svært høy kvalitet. En vel avveid legering og optimal herdeprosess gir høy slitestyrke og svært gode sveiseegenskaper.

Slitestål i bruxite kan brukes i alle bruksområder der man trenger å ikke bøye platen.

Olofsfors tilbyr Bruxite slitestål for alle kommersielt tilgjengelige maskiner og skuffer

  • Bassskjær og sparstål Volvo type 1
  • Bassskjær og sparstål Volvo type 2 og 3
  • Bærearmsplate Volvo
  • Bassskjær og sparstål Cat
  • Bassskjær og sparstål Ljungby
  • Bassskjær og sparstål Universal

Finn Bruxite til ditt behov:


Forespørsel til delelageret