Akcela Hy-Tran Ultraction

Skreddersydd transmisjonsolje for CASE og New Holland

Ultraction oljene er laget kun med ett formål, nemlig å fungere best mulig i en New Holland / CASE traktor. Skal man lage en transmisjonsolje som skal dekke mange traktormerker så vil man stå overfor mange og ofte motstridene krav. Baseoljene og additivene i olja må være kompatible med de forskjellige materialene olja kommer i kontakt med i transmisjonen. Her behøver Ultraction kun å ta hensyn til NH & CASE transmisjoner.

Ultraction er laget med en unik additivpakke for denne bestemte formuleringen, som ikke kan reproduseres i andre smøremidler.

Vi vet at moderne CVT transmisjoner stiller spesielle krav til oljas viskositet for å fungere optimalt, samt at de ofte arbeider med veldig varm olje. Da er det viktig med en kombinasjon av de rette baseoljene og additiver som hindrer nedbrytning av olja. (oksidasjon og shear.) I Ultraction er det brukt sink frie slitasjehemmende additiver, som er en dyrere løsning enn sinkholdige additiver. Men det gir en stor fordel når det kommer til oljas evne til å fungere når den blir kontaminert med vann.Andre forbedringer i forhold til tidligere generasjoner transmisjonsoljer:

  • Bedre beskyttelse mot slitasje og korrosjon av komponenter i transmisjonen.
  • Bedre evne til å slippe ut luft, noe som optimaliserer hydraulikkfunksjoner og reduserer slitasje.
  • Bedre skumhindrende egenskaper
Kategori: