Sakkyndig kontroll er noe myndighetene pålegger alle maskineiere å utføre en gang pr år. Dagnborg Maskin AS er godkjent bedrift for saklig kontroll masseforflytningsmaskiner, og er sertifisert gjennom sertifiseringsorganet TI Sertifisering AS.

Vår godkjenning

Hvorfor sakkyndig kontroll?

  • Sikkerhetssjekk maskiner
  • Oppfølging av myndighetenes krav til at maskiner skal kontrolleres
  • Pålagt å gjennomføre hvert år
  • Det utstedes dokumentasjon på gjennomført kontroll i form av attest og årsoblat