Bruxite skuffstål

Hardt arbeid har et navn: Bruxite

Olofsfors skjærstål og sliteribber kalles Bruxite. Bruxite er laget av samme velprøvde høyfaste borlegerte stål som Olofsfors har laget skuffestål av i flere tiår.

Bruxite er hardt og sterkt tvers igjennom. Stålet har svært gode sveise egenskaper, ennå opp til 70 mm og klarer de høye toleransekravene som stilles bla av moderne robot sveising. Dette er oppnådd gjennom en balansert legering, en høy renhet av stålet og en optimalisert prosess ved herding. All forming av Bruxite skjærstål, sliteribber og skuffefront skjer i uherdet tilstand som gir optimal hardhet og styrke tvers igjennom.

Bruxite skjærstål og sliteribber er tilgjengelig i flere standsard profiler og deimensjoner av graveskuffer, hjullasterskuffer, dumperhengere og andre maskiner og utstyr.

Basskjær og sparstålene som Olfofsfors tilbyr, produserere etter nøyaktiv samme prosess, noe som sikrer optimal slitestyre og ytelse.

Olofsfors tilbyr Bruxite slitestål for alle kommersielt tilgjengelige maskiner og skuffer

  • Bassskjær og sparstål Volvo type 1
  • Bassskjær og sparstål Volvo type 2 og 3
  • Bærearmsplate Volvo
  • Bassskjær og sparstål Cat
  • Bassskjær og sparstål Ljungby
  • Bassskjær og sparstål Universal

Finn Bruxite til ditt behov: