Redskap

Leverandør av utvalgte kvalitetsprodusenter av redskap og utstyr til laster, graver og traktor

Med over 40 år i bransjen, har vi sett produsenter komme og gå. Vi har gjennom årevis med erfaring og tilbakemeldinger fra kunder opparbeidet oss en god kjennskap til hva som fungerer, og hva som bør unngås.

Ikke minst gjelder dette for ettermarkedet for de ulike redskapene. For det hjelper så lite med en «billig» investering – hvis du ikke får tak i reservedeler eller support hvis det skulle være nødvendig.

Velg gode produsenter. Kontakt oss, og vi hjelper deg på vei med valget ditt.

FDR