Ansatte

Kjell Hansen

Salg maskiner og redskap

Inge Kristiansen

Salg ettermarked/reservedeler

Tom Myrvang

Serviceleder Tromsø

Frank Hammergren

Salg reservedeler/butikk

Erik Sicternas

Eric Sisternas

Logistikk ettermarked

Kathrine Dagenborg

Markedsføring og økonomi

Jill-Tove Dagenborg

Regnskap, HR og kundekonto

Jon Bruntveit

Serviceleder Case (Haugesund)

Roar Kristensen

Salg maskiner og redskap (Larvik)