Dagenborg Maskin AS

Olje og oljeprodukter

olje til case ih

AkcelA er den riktige oljen for Case og Case IH

Smøremidler er en viktig del av din maskin. Det er fundamentet i den daglige driften, og bidrar til at maskinen yter sitt absolutt beste.

Vet du som eier en Case IH eller en New Holland, at AkcelA og AmbrA olje er utviklet spesielt for din traktor.

«Vanlige» smøreoljer (ja vi selger det og) er utviklet for å møte relativt lave minimumskrav som representanter for flere forskjellige maskinprodusenter og smøreoljeprodusenter blir enige om i fellesskap.

Slik blir smøroljespesifikasjoner til. I Europa er disse samlet under ACEA spesifikasjoner. Og det er utviklet for å beskytte deg som konsument for direkte dårlige produkter (Tenk på tran som motorolje).

Men utviklingen av maskiner går fort. Og mange produsenter mener disse ACEA spesifikasjoner ikke er gode nok for egne maskiner. Spesielt lengre skifteintervaller stiller helt andre krav til olje enn ACE Aspefikajoner.

Da ender du opp med OEM (Original Equipment Manufacturer)-spesifikasjoner. For Case-New Holland er eksempelvis MAT som da viser til CNHs spesifikke krav.

AkcelA er utviklet i et meget tett teknisk samarbeid mellom Petronas og CNH, for å møte CNHs krav på maksimal beskyttelse og levetid på deler.

Det er dette som gjør at AmbrA og AkcelA er de eneste i markedet med teknisk godkjenning for New Holland og Case.

Det er en hel vitenskap med olje og mange meninger. Vi som leverandør av Case IH og New Holland traktor og Case anleggsmaskin kan garantere deg at din traktor og maskin vil ha det best med kan med handen på hjertet si at din traktor har det med med Akcela!

Oljevelger Case

Finn olje til din Case anleggsmaskin

Oljevelger til New Holland

Finn riktig olje til din New Holland traktor

Oljevelger Case IH

Finn riktig olje til din Case IH traktor

Akcela Hy-Tran Ultraction

Skreddersydd transmisjonsolje for CASE og New Holland

Ultraction oljene er laget kun med ett formål, nemlig å fungere best mulig i en New Holland / CASE traktor. Skal man lage en transmisjonsolje som skal dekke mange traktormerker så vil man stå overfor mange og ofte motstridene krav. Baseoljene og additivene i olja må være kompatible med de forskjellige materialene olja kommer i kontakt med i transmisjonen. Her behøver Ultraction kun å ta hensyn til NH & CASE transmisjoner.

Ultraction er laget med en unik additivpakke for denne bestemte formuleringen, som ikke kan reproduseres i andre smøremidler.

Vi vet at moderne CVT transmisjoner stiller spesielle krav til oljas viskositet for å fungere optimalt, samt at de ofte arbeider med veldig varm olje. Da er det viktig med en kombinasjon av de rette baseoljene og additiver som hindrer nedbrytning av olja. (oksidasjon og shear.) I Ultraction er det brukt sink frie slitasjehemmende additiver, som er en dyrere løsning enn sinkholdige additiver. Men det gir en stor fordel når det kommer til oljas evne til å fungere når den blir kontaminert med vann.Andre forbedringer i forhold til tidligere generasjoner transmisjonsoljer:

  • Bedre beskyttelse mot slitasje og korrosjon av komponenter i transmisjonen.
  • Bedre evne til å slippe ut luft, noe som optimaliserer hydraulikkfunksjoner og reduserer slitasje.
  • Bedre skumhindrende egenskaper

AkcelA Unitek 10W-40

Motorolje for TIER 4

I samarbeid med CNH har Petronas Lubricants utviklet AKCELA UNITEK 10W-40, en syntetisk motorolje spesifikt utviklet til bruk i ny generasjons lav utslipps motorer i Case IH og Case maskiner. Den spesielle furmuleringen møter fult ut de strenge tekniske krav fra CNH og som følge bører Akcela Unitek den unike MAT 3521 spesifikasjonen.

  • Er obligatiorisk for alle CASE IH Tier 4 traktorer montert med DPF.
  • Anbefales på alle Case IH traktorer også uten DPF.

Ja takk! Jeg ønsker tilbud på olje til min maskin

Exit mobile version