Brosjyre vegstål

Olofsfors produktbrosjyre Sharq. Se i denne og vær ikke i tvil om at dette stålet er blant topp i markedet - og gir deg best totaløkonomi.

Last ned brosjyren her >>
P300

P300 (TM)

P300 er et varemerke til Olofsfors, og navnet kan ikke brukes av andre. P300 først kom på markedet i 1984, og ble deretter patentert. Link til trademark for P300

Sharq Viking - isriver OF500

Viking (TM) er en ekstremt langtannet isriver utviklet av Olofsfors for å gi øke livslengden på tennene i forhold til tradisjonelle isrivere, samt gi en ekstrem penetrasjon i hard is. OF500.

plogskjær

Sharq plogskjær

Sharq plogskjær har en ny unik stålkvalitet og herdeprosess som gjer økt livslengde sammenlignet med OF500. Sharq og OF500 anbefales for bruk på veghøvel og ploging av ujevne veger der høye krav stilles til stålets seighet for å håndtere ujevne vegbaner.

V-200 for hvite veier

V-200 (TM) er det nye skarpe veistålet fra Olofsfors. Et universalskjær for alle maskiner på hvite veier til både ploging og risriving som rensker uten gjennomslipp. Det skjærer som et P300, og gjør rent som et planstål.

Skjema for forespørsel av slitestål

Bruk dette skjema til å sende inn en forespørsel til oss, så skal du få et god tilbud i retur