Hvorfor bruke originalt filter til din CASE?

Case originale filter

Hvorfor er det viktig å bruke et originalt motoroljefilter?

Økende kraft og dreiemoment, høyere driftstemperatur samt mindre forbruk av drivstoff er de nye kravene for dagens motorer i traktor og anleggsmaskiner.

Sammen med lengre oljeskiftintervaller, gir dette stadig høyere krav til ennå bedre smøremidler.

For å sikre at oljen beholder alle sine kvaliteter over tid, garanterer lang levetid og holder optimal ytelse til motoren, må oljefiltreringen i systemet være effektivt og perfekt pålitelig.

Filterets primære funksjon er å beholde alt av partikler som har en slipende effekt på mekaniske roterende deler som veivaksel, kamaksel, ventiler eller turbo. Deretter er det viktig at filteret kan lagre alle disse  partikler akkumulert til neste oljeskift.

Det er i hovedsak 3 typer partikler som samler seg i filter:

partikler som samles i oljefilter

Ikke ta sjansen på unødvendig slitasje på din motor med å spare noen kroner på billig filter.

Takket være perforering langs hele kjernen til CNH originale motoroljefilter, har dette minst 10x mindre motstand for væsketrykk fra oljen sammenlignet med uoriginale motoroljefilter.

Ved samme økning av trykk for CNH og uoriginalt filter, vil det uorginale ha større motstand, lage mer trykk og dermed ikke klare å filtrere oljen tilfredsstillende.

Med bruk av uoriginale filter vil slitasjen på motoren øke, på grunn av for dårlig filtrering.

 

Oppsummert: Fordeler med CNH originale motoroljefilter:

Ja takk! Jeg ønsker priser og info om

Hvorfor bruke originalt filter til din CASE?

Forespørsel til delelager