Dagenborg Maskin AS 40 år 1 desember 2020

40 års jubileum

1.desember 1980 ble stiftelsesdokumenter for Dagenborg Maskin AS signert av Reidar Dagenborg, så burde vi feiret 40 år med maskiner og traktor i Nord-Norge.

Den 1. Desember var egentlig en stor dag for Dagenborg Maskin AS. Da ble vi hele 40 år. Vi er veldig stolt over å ha blitt en så voksen bedrift i vår bransje. Og burde feiret dette med både kake og bursdagsfest, som er en 40 åring verdig.

Men tiden vi er i nå gir dårlig plass for feiring, så dagen passerte i stillhet, uten noen spesiell markering. Det er ikke tvil om at COVID-19 har hatt stor effekt på vår arbeidsplass og bransjen. Det passet seg rett og slett ikke med en bursdagsfeiring, nå som mange kjenner tyngden av COVID-19 og dens ringvirkninger.

Men vi «stå han av» – også i denne gangen. For gjennom våre 40 år, så har vi gjennomgått mange typer nedgangstider og kriser. Alle svir. Men alle går over, og det har vi full tro på at også COVID-19 skal.

Fremover skal vi, og satser på lysere tider i 2021. Når våren og sommer nærmer seg, og hverdagen blir mer gjenkjennelig da blir det 40 års bursdagsfest hos Dagenborg Maskin. Garantert!

I mellomtiden kan vi tillate oss å mimre litt..

Oppstart i 1980
Bilde fra det første lokalet til Dagenborg Maskin AS – bak bensinstasjonen på Kvaløysletta. Og med første firmabilen Stilig den? Sjekk logo – fra Poclain!

Nå er det altså 40 år siden Reidar Dagenborg tok sjansen, etablerte Dagenborg Maskin AS – også da i usikre tider. Men med stort pågangsmot, genuin interesse, og en ukuelig arbeidslyst satte han i gang. Produktene våre var Poclain gravere, Case traktorgraver, og IH traktor.  Produktene som ble hjørnesteinene, og ga Dagenborg Maskin den nødvendige vekst og fremgang.

Men det er ikke bare interesse og arbeidslyst som lager en bedrift. Kundene må stole på deg, og vite at du er der, også i fremtiden når de trenger hjelp og support En bedrift må vise seg verdig for tillitt til kunder. Og det er nettopp denne stabiliteten, som har vært varemerket til Dagenborg i alle år. 

Stabilitet kommer også av kontinuitet. Dagenborg Maskin AS har hatt fordelen av å ha samme leder og eier, samme firmanavn, samme bedriftsstruktur, og mye av de samme produkter gjennom 40 år. Et unikt fundament. Å være en forutsigbar leverandør, i en ellers turbulent bransje, med hyppige endringer og rask teknologisk utvikling – er kanskje det som best beskriver varmerket til Dagenborg Maskin AS.

Også de som jobber hos Dagenborg representerer stabilitet. Vi er utrolig heldige som har nøkkelpersoner på både salg, service og deler som alle har lang fartstid i Dagenborg. Et par nærmere seg 35 år i Dagenborg. Alt vi er der vi er – er 100% fortjeneste til våre flotte ansatte!

 

Siste opptelling kan vi skryte av 250 års erfaring med anleggsmaskiner og traktor på Skattørvegen 60. 

I år, har også Dagenborg Maskin AS, tatt et steg videre. Vi er igjen tilbake der vi var for 40 år siden, men under navnet Dagenborg & Kjærsgaard AS. Vi er nå deleier i et selskap som skal importere og drive service på CASE anleggsmaskiner i Sør-Norge.  Gjennom årene hatt vi hatt mange, for mange, CASE importører og forholdt oss til. Så 

Vi skal fortsette å gjøre ting med samme Dagenborg mentalitet. Arbeidsmåten som har holdt oss i arbeid i 40 år, skal fortsette i fremtiden. Uten COVID-19. 

Benytter også anledningen til å ønske alle en god og kanskje litt redusert jul i 2020, og et lovende godt nytt år i 2021.

Hilsen 

Dagenborg Maskin As