CASE 321F er god fangst for fiskeindustrien

321F komapkt hjullaster levert til fiskebruk på Husøy På Husøy i Troms ble det levert en av våre første CASE 321F kompaktlastere til Senjen …